Přijímací řízení na SŠ - vzdělávací program OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE

                                                  

22. 4. 2015 – 1. termín

23. 4. 2015 – 2. termín

 

Uchazeči na vzdělávací program Obchodní podnikání a propagace jsou přijímáni na základě pořadí vycházejícího z bodů za prospěch, za test všeobecných znalostí a za další skutečnosti zjišťované pohovorem.

K přijímacímu řízení budou uchazeči pozváni písemnou formou v náležitém časovém předstihu.

Vyplněné přihlášky uchazeči o studium zašlou nebo osobně předají na sekretariát školy (pracoviště Francouzská 101) nejpozději  do 15. 3. 2015.

Více informací naleznete zde:


 

 Práce studentů, škola

Práce studentů, škola: práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
výuka v atelieru
plenér


Aktuálně

18/02 2015

Volby členů školské rady