Přijímací řízení na SŠ

Na čtvrtek 28. 5. 2015 byl stanoven termín pro

3. kolo přijímacího řízení na vzdělávací program:

OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE  31–41-M/01    Textilnictví                                       4*

Uchazeči na Obchodní podnikání a propagaci budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ.
Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle průměru za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (maximální celkový průměr pro přijetí je 2,50 včetně).

Vyplněné přihlášky uchazeči o studium ŠVP Obchodní podnikání a propagace zašlou nebo osobně předají na sekretariát školy (pracoviště Husova 10, Francouzská 101) nejpozději  do 21. 5. 2015.
*počet volných míst

 

 


 

 Práce studentů, škola

Práce studentů, škola: práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
výuka v atelieru
plenér


Aktuálně

07/05 2015

Přijímací zkoušky pro školní rok 2015/2016 na VOŠ