Přijímací řízení na SŠ

Na čtvrtek 14. 5. 2015 byl stanoven termín 3. kola přijímacího řízení na vzdělávací programy SŠ:

MOTION DESIGN                                     82–41-M/05    Grafický design                                 2*

DESIGN ODĚVU                                       82–41-M/07    Modelářství a návrhářství oděvů           2*

DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU               82–41-M/14    Textilní výtvarnictví                             3*

NOVÁ MÉDIA                                           82–41-M/03    Scénická a výstavní tvorba                 3*

*počet volných míst

Vyplněné přihlášky uchazeči o studium zašlou nebo osobně předají na sekretariát školy (pracoviště Husova 10, Francouzská 101) nejpozději  do 4. 5. 2015.

Základním předpokladem přijímacího řízení je úspěšné vykonání přijímací zkoušky na vybraném oboru vzdělávání. Zkouška se skládá z hodnocení domácích prací, tří úkolů a pohovoru na oboru vzdělávání a z hodnocení prospěchu (průměrný prospěch z druhého pololetí osmé třídy)


 

 Práce studentů, škola

Práce studentů, škola: práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
výuka v atelieru
plenér


Aktuálně

11/03 2015

26. 3. 2015 – Den otevřených dveří na VOŠ