Přijímací řízení na SŠ

Na čtvrtek 14. 5. 2015 byl stanoven termín pro

2. kolo přijímacího řízení na vzdělávací program:

OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE  31–41-M/01    Textilnictví                                        14*

Uchazeči na Obchodní podnikání a propagaci budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ.
Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle průměru za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (maximální celkový průměr pro přijetí je 2,50 včetně).

 

3. kolo přijímacího řízení na vzdělávací programy:

MOTION DESIGN                                     82–41-M/05    Grafický design                                 2*

DESIGN ODĚVU                                       82–41-M/07    Modelářství a návrhářství oděvů           2*

DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU               82–41-M/14    Textilní výtvarnictví                             3*

NOVÁ MÉDIA                                           82–41-M/03    Scénická a výstavní tvorba                 3*

Základním předpokladem přijímacího řízení na výtvarné obory je úspěšné vykonání přijímací zkoušky na vybraném oboru vzdělávání. Zkouška se skládá z hodnocení domácích prací, tří úkolů a pohovoru na oboru vzdělávání a z hodnocení prospěchu (průměrný prospěch z druhého pololetí osmé třídy).

Vyplněné přihlášky uchazeči o studium zašlou nebo osobně předají na sekretariát školy (pracoviště Husova 10, Francouzská 101) nejpozději  do 4. 5. 2015.
*počet volných míst


 

 Práce studentů, škola

Práce studentů, škola: práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
práce studentů
výuka v atelieru
plenér


Aktuálně

13/04 2015

Výběrové řízení na pracovní pozici účetní